REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE      

Nr. Rendor

Data e rregjistrimi të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i   kërkesës

Tarifa

 

1

 

 

20.02.17

Kërkesë për vëzhgimin e seancave gjyqësore

20.02.2017

Përfunduar

Nuk aplikohet

2

18.05.2017

Kërkesë për informacion

18.05.2017

Përfunduar

Nuk aplikohet

3

22.05.2017

Kërkesë për informacion

24.05.2017

Përfunduar

Nuk aplikohet

4

30.05.2017

Kërkesë për informacion

31.05.2017

Përfunduar

Nuk aplikohet

5

07.09.2017

Kërkesë për informacion

13.09.2017

Përfunduar

Nuk aplikohet

 

Përditësuar dt29.12.2017