Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
71002... 24 Kërkesa Penale Enton Dhimitri ***** 07-01-2021
71002... 23 Kërkesa Penale Izet Salaj ***** 07-01-2021
70100... 26 Kërkesa Penale Irena Brahimi ***** 07-01-2021
52900... 44 Penale Themeli Sokol Pina ***** 07-01-2021
58325... 35 Penale Themeli Irena Brahimi ***** 07-01-2021
58326... 46 Penale Themeli Enton Dhimitri ***** 07-01-2021
58318... 36 Penale Themeli Dritan Banushi ***** 07-01-2021
70100... 25 Kërkesa Penale Miranda Andoni ***** 07-01-2021
70101... 27 Kërkesa Penale Enton Dhimitri ***** 07-01-2021
70100... 28 Kërkesa Penale Irena Brahimi ***** 07-01-2021