Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Adelina Kadare date 09.02.2021 ora 09 30 17-12-2020
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Adrian Cela date 23.12.2020 ora 08 10 15-12-2020
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Adelina Kadare date 09.02.2021 ora 09 30 14-12-2020
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Bello Cavo date 09.12.2020 ora 11 45 14-12-2020
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Bello Cavo date 09.12.2020 ora 11 45 14-12-2020
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Rudina Ismailaj date 17.12.2020 ora 08 45 14-12-2020
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Rudina Ismailaj date 17.12.2020 ora 08 45 14-12-2020
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Zija Lulo date 28.01.2021 ora 13 00 10-12-2020
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Zija Lulo date 28.01.2021 ora 13 00 10-12-2020
Shpallje seance gjyqesore me pale Qako Lipe date 21.01.2021 ora 08 30 10-12-2020