Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Hysen Korenica date 11.05.2021 ora 08 30 06-04-2021
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale IUTE CREDIT ALBANIA date 21.04.2021 ora 9 15 06-04-2021
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Sadik Islamaj date 07.04.2021 ora 09 15 06-04-2021
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Sadik Islamaj date 07.04.2021 ora 09 15 06-04-2021
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Ledjana Shabani date 13.04.2021 ora 08 15 06-04-2021
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Gjeto Buzheri date 08.04.2021 ora 09 55 06-04-2021
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Gjeto Buzheri date 08.04.2021 ora 09 55 06-04-2021
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Donika Boboli date 07.05.2021 ora 11 00 06-04-2021
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Donika Boboli date 07.05.2021 ora 11 00 06-04-2021
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Simon Kondi date 08.0.4.2021 ora 10 45 02-04-2021