Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
11233... 3718 Kërkesa Civile Artur Kalaja ***** 13-04-2021
11233... 3725 Kërkesa Civile Elbana Lluri ***** 13-04-2021
11233... 3726 Kërkesa Civile Elona Toro ***** 13-04-2021
11233... 3728 Kërkesa Civile Elbana Lluri ***** 13-04-2021
11233... 3719 Kërkesa Civile Ridvan Hado ***** 13-04-2021
11233... 3720 Kërkesa Civile Valdete Hoxha ***** 13-04-2021
11233... 3723 Kërkesa Civile Elona Toro ***** 13-04-2021
11233... 3724 Kërkesa Civile Artur Kalaja ***** 13-04-2021
11233... 3727 Kërkesa Civile Artur Kalaja ***** 13-04-2021
11233... 3729 Kërkesa Civile Valdete Hoxha ***** 13-04-2021