Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
55000... 4906 Penale Themeli Valdete Hoxha ***** 13-04-2021
70100... 4908 Penale Themeli Elbana Lluri ***** 13-04-2021
70101... 4917 Penale Themeli Valdete Hoxha ***** 13-04-2021
70101... 4918 Penale Themeli Artur Kalaja ***** 13-04-2021
53801... 4907 Penale Themeli Genti Shala ***** 13-04-2021
70100... 4909 Penale Themeli Valdete Hoxha ***** 13-04-2021
79000... 4911 Penale Themeli Genti Shala ***** 13-04-2021
55000... 4914 Penale Themeli Zegjine Sollaku ***** 13-04-2021
53201... 4915 Penale Themeli Artur Kalaja ***** 13-04-2021
53201... 4916 Penale Themeli Ridvan Hado ***** 13-04-2021