Emri Data e fillimit të punës
Metush SARAÇI 31-10-2007
LEFTER JAHAJ 16-02-2007
FATOS QATO 26-12-2007
ZAMIR PODA 16-02-2007
ZEGJINE SOLLAKU 16-02-2007
FLUTURA SKENDERI 16-02-2007
Artur KALAJA 16-02-2007
Ilir Toska 09-07-2007
ALAUDIN MALAJ 26-12-2007
Sokol Binaj 28-02-2019