Titulli Publikuar më Veprime
Lista Masave date 15.04.2021 13-04-2021
Lista Masave Date 13.04.2021 12-04-2021
Lista Masave date 12.04.2021 shtese 09-04-2021
Lista prill shtese dt.21-04-21 Gjy Valdete Hoxha 09-04-2021
Lista Prill 2021 A.Vokshi 09-04-2021
Shpallje prill 2021 gjyqtare Elbana Lluri 09-04-2021
Lista Masave date 12.04.2021 09-04-2021
Lista Masave date 08.04.2021 06-04-2021
MASA SIGURIMI TË RRETHEVE TË NDRYSHME date 06-04-2021 01-04-2021
Lista e masava te sigurimit date 31/03/2021 26-03-2021