Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Publike : Naile Deliu 09-04-2021
Shpallje Publike : Hasan Qinami 09-04-2021
Shpallje Publike : Petrit Mertushi 09-04-2021
Shpallje publike : Nr. 4696 Akti , Diana Roci 30-03-2021
Shpallje Publike : Nr. 5763 Akti , Shoqëria “Goldsmath” shpk 26-03-2021
Lista e masave date 18.03.2021 12-03-2021
Njoftim per shpallje Violeta Katroshi 10-03-2021
Njoftim per shpallje Dritan Jazexhiu 10-03-2021
Njoftim per shpallje Ilir Hamja e tj 10-03-2021
Njoftim per shpallje Naim Skenderi 10-03-2021