Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin ne sherbimin civil 14-04-2021
SHPALLJE VENDI VAKANT MARREDHENIE ME PUBLIKUN DHE MEDIAT 01-04-2021
NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURIMI PËR VEND TË LIRË PUNE PER SEKRETARE GJYQESORE. DATE 01/04/2021 01-04-2021
Shpallje vendi vakant per IT nga Jashte. 29-03-2021
Shpallje Fituesi per sekretar gjyqesor ne Gjykaten e Apelit Tirane 24-03-2021
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMEVE PER LEVIZJE PARALELE 10-03-2021
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per levizje paralele ne kategorine ekzekutive.
FORMULARE VETEDEKLARIMI 17-02-2021
PLOTESIMI CV 17-02-2021
NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURIMI PËR VEND TË LIRË PUNE, PER NEPUNES TE TEKNOLOGJISE SE INFORMACIONIT. 17-02-2021
NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURIMI PËR VEND TË LIRË PUNE PER SEKRETARE GJYQESORE. 17-02-2021