Njoftim KLGJ

http://klgj.al/njoftim-per-shtyp-26-shtator-2020/

 

 Njoftim KLGJ Mbi të drejtën e informimit për veprimtarinë e sistemit gjyqësor

 

                              VENDIM KLGJ

 

PLANI-STRATEGJIK-I-KOMUNIKIMIT-PËR-SISTEMIN-GJYQËSOR

 

RREGULLORE-PËR-KOMUNIKIMIN-E-KËSHILLIT-TË-LARTË-GJYQËSOR-ME-MEDIAN

 

LINKU I KLGJ-së për Kontakt me Media-n

 

http://klgj.al/kontakt-media/

 

Njoftim për vënde të lira pune drejtohuni tek seksioni Vende Vakante

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Të nderuar lexues !                                                                                                                                                                                                                  Kutia e Ankesave 


Mirësevini në faqen zyrtare të Gjykatës së Apelit Vlore.


Në kuadrin e përmirësimit të shërbimit administrativ dhe procedurial në gjykatë, në kuadrin e rritjes së transparencës ndaj publikut dhe medias, informimit në kohë dhe të saktë të qytetarëve me veprimtaritë e gjykatës,eshte ndertuar ky portal . Të dhënat mbi çështjet, qofshin ato civile apo penale gjenerohen në këtë faqe në momentin që krijohen gjatë veprimtarisë proceduriale  të lidhur me çështjen përkatëse.  

Falë zhvillimeve në fushën e Teknologjisë së informacionit, tashmë është e mundur që shërbimet e ofruara nga Gjykata të jenë të aksesueshme online nga qytetarët dhe institucionet e tjera si dhe nga OJF të ndryshme.

Gjykata e Apelit Vlore
_______________________________________

 

 

 

Njoftim!

Per te derguar elektronikisht Kerkesat per shtyrje séance ,apo akte te tjera ligjore ju lutemi referojuni Menu-se NA KONTAKTONI.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Njoftim !

Shpalljet e Gjykatës së Apelit Vlore referojuni menu-së Shpallje Publike.

______________________________________________________________________________________________

 

Njoftim !

Kontaktet e Gjykates se Apelit Vlore si dhe oraret e pritjes se qytetareve ,dhe informacione te tjera kontakti referojuni menun-se Na Kontaktoni

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Njoftim!

 

Vendimin e KLGJ-se në lidhje me shqyrtimin e çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Apelit referojuni menu-se PUBLIKIME.

 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                       Formular per kopje te regjistrimit Audio ne CD