KOORDINATOR PER TE DREJTEN E INFORMIMIT NE GJYKATEN ADMINISTRATIVE TE SHKALLES SE PARE DURRES

EMAIL: sara.kosova@gjykata.gov.al 

Modelin e kerkeses per informim mund ta shkarkoni duke shkuar te Programi i Transparences->Njoftime te tjera