Titulli Publikuar më Veprime
Urdher mbi martjen e dosjeve 15-01-2021
Urdher mbi martjen e dosjeve
shpallje Permbaruese Gjyqesore Private Ina Barjamaj 07-01-2021
shpallje Fiqirete shkodra etj
shpallje Fiqirete shkodra etj 07-01-2021
shpallje Fiqirete shkodra etj
shpallje Miranda Tosku 07-01-2021
shpallje Miranda Tosku
shpallje Permbaruese Gjyqesore Privat Irisa Tereziu 07-01-2021
shpallje Permbaruese Gjyqesore Privat Irisa Tereziu
shpallje Petrit Caca 07-01-2021
shpallje Mateos Mekshi
shpallje Mateos Mekshi 07-01-2021
shpallje Mateos Mekshi
Shpallje Adem Berisha 30-12-2020
Shpallje Adem Berisha
Shpallje Agim Asllani 30-12-2020
Shpallje Agim Asllani
shpallje Ergys Agasi 30-12-2020
shpallje Ergys Agasi