Mirësevini në faqen zyrtare të Gjykatës Administrative Gjirokastër

 

 

1. Lista e eksperteve prane gjykates mund te aksesohet ne rubriken Multimedia 

2.Faqja zyrtare e Keshillit te Larte Gjyqesor -  http://klgj.al/ 

3. Vendimi nr 633 date 17.11.2020 "Per marrjen e masave ne lidhje me covid-19" . Print

4. Vendimi Nr. 590 , date 26.11.2020 "PER MIRATIMIN E PLANIT STRATEGJIGJ TE KOMUNIKIMIT PER SISTEMIN GJYQESOR" I Keshillit te Larte Gjyqesor .  Printo 

5. Vendimi Nr. 592 , date 26.11.2020 "PER MIRATIMIN E RREGULLORES PER KOMUNIKIMIN E KESHILLIT TE LARTE GJYQESOR ME MEDIAN" . Printo