Titulli Publikuar më Veprime
Programi i Transparences 26-10-2017
Programi i Transparences
Deklarate 26-10-2017
Deklarate
Formulari per terheqje kopje CD audio 26-10-2017
Formulari per terheqje kopje CD audio
Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve 26-10-2017
Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve
Formular Aplikimi per Marrje dokumentash nga Arkiva e Gjykates Adm Shkoder 26-10-2017
Formular Aplikimi per Marrje dokumentash nga Arkiva e Gjykates Adm Shkoder
Broshure informuese per paraqitjen e kerkeses se kopjes AUDIO 26-10-2017
Broshure informuese per paraqitjen e kerkeses se kopjes AUDIO
RDA 26-10-2017
Fletpalosje RDA
Per percaktimin e tarifes se sherbimit per veprime e sherbime te administrates gjyqesore 26-10-2017
Per percaktimin e tarifes se sherbimit per veprime e sherbime te administrates gjyqesore e Ministrise se Drejtesise etj
RREGULLORE PËR KOMUNIKIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR ME MEDIAN 16-12-2020
RREGULLORE PËR KOMUNIKIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR ME MEDIAN
PLANI STRATEGJIK I KOMUNIKIMIT PËR SISTEMIN GJYQËSOR 16-12-2020
PLANI STRATEGJIK I KOMUNIKIMIT PËR SISTEMIN GJYQËSOR