Titulli Publikuar më Veprime
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje) date 07.12.2020 07-12-2020
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje) date 07.12.2020
Vendim KGJ dt 07.12.2020 07-12-2020
Vendim KGJ dt 07.12.2020
Mbledhja e Keshillit te Gjykates date 09.11.2020 20-11-2020
Mbledhja e Keshillit te Gjykates date 09.11.2020
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje) 05.10.2020 17-11-2020
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje) 05.10.2020
Shpallje Shpendi Manaj 11-11-2020
Shpallje Shpendi Manaj
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje) 21.09.2020 24-09-2020
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje) 21.09.2020
Shpallje Agim Shtyllza etj 04-09-2020
Shpallje Agim Shtyllza etj
Shpallje Tom Lekaj etj 04-09-2020
Shpallje Tom Lekaj etj
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje)dt 03.03.2020 15-03-2020
Mbledhja e Keshillit te Gjykates (permbledhje)dt 03.03.2020
Urdher i brendshem per pezullimin e veprimtarise gjyqesore 10-03-2020
Urdher i brendshem per pezullimin e veprimtarise gjyqesore