Titulli Publikuar më Veprime
Rregullore e Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Shkoder 26-10-2017
Rregullore e Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Shkoder
Rregullore per perdorimin dhe mirmbajtjen e paisjeve elektronike 26-10-2017
Rregullore per perdorimin dhe mirmbajtjen e paisjeve elektronike