Title Published on Actions
Rregullore e Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Shkoder 26/10/2017
Rregullore e Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Shkoder
Rregullore per perdorimin dhe mirmbajtjen e paisjeve elektronike 26/10/2017
Rregullore per perdorimin dhe mirmbajtjen e paisjeve elektronike