Title Published on Actions
Njoftim per vend vakant ftues per shpallje dhe në SHKP 23/01/2020
Njoftim per vend vakant ftues per shpallje dhe në SHKP
Lista e anetareve te shoqates se vleresuesve te pasurive te paluejtshme SVP 16/03/2018
Lista e anetareve te shoqates se vleresuesve te pasurive te paluejtshme SVP
Lista e eksperteve autoteknike Vleresuesve te Demeve dhe ekspertizave ne transport 16/03/2018
Lista e eksperteve autoteknike Vleresuesve te Demeve dhe ekspertizave ne transport
Ligji 49/2012 26/10/2017
Ligji 49/2012
Kodi i Procedurave Administrative 26/10/2017
Kodi i Procedurave Administrative
Kodi i Procedurave Civile 26/10/2017
Kodi i Procedurave Civile
Ligji per Arkivat 26/10/2017
Ligji per Arkivat
Kodi Rrugor 26/10/2017
Kodi Rrugor
Ligji 96/2016 Per statusin e Gjyqtarve dhe Prokurorve
ligj-nr-96-dt-6-10-2016
Ligji 98/2016 Per organizimin e pushtetit Gjyqesore
ligj-nr-98-dt-6-10-2016