Titulli Publikuar më Veprime
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme AKKO 18/10/2021-22/10/2021 18-10-2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 18/10/2021-22/10/2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme AKKO 11/10/2021-15/10/2021 11-10-2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 11/10/2021-15/10/2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme AKKO 04/10/2021-08/10/2021 04-10-2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 04/10/2021-08/10/2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme AKKO 13/09/2021-17/09//2021 13-09-2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 13/09/2021-17/09//2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme AKKO 26/07/2021-30 /07/2021 26-07-2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 26/07/2021-30 /07/2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme AKKO 19/07/2021-23 /07/2021 19-07-2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 19/07/2021-23 /07/2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme AKKO 12/07/2021- 16/07/2021 12-07-2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 12/07/2021- 16/07/2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme AKKO 05/07/2021- 09/07/2021 05-07-2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 05/07/2021- 09/07/2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme AKKO 28/06/2021- 02/07/2021 28-06-2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 28/06/2021- 02/07/2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme AKKO 21/06/2021- 25/06/2021 21-06-2021
Kalendari javor i seancave gjyqësore për Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar 21/06/2021- 25/06/2021