Titulli Publikuar më Veprime
NJOFTIM PËR PËRFUNDIMI E LEVIZJES PARALELE PËR "SEKRETAR/E GJYQESOR" NË GJYKATËN E RRETHIT DURRËS 21-10-2021
NJOFTIM PËR KANDIDATËT E KUALIFIKUAR PËR "SEKRETAR/E GJYQËSORE" NË GJYKATËN ADM.SH.1, SHKODËR 21-10-2021
NJOFTIM PËR KANDIDATËT E KUALIFIKUAR PËR "SEKRETAR/E GJYQËSORE" NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË, SHKODËR
SHPALLJE PËR VENDIN VAKANT NË POZICIONIN "ARKIVIST" NË GJYKATËN ADM. TË SHKALLËS SË PARË KORÇË 21-10-2021
SHPALLJE PËR VENDIN VAKANT NË POZICIONIN "ARKIVIST" NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË KORÇË
SHPALLJE PËR VENDIN VAKANT NË POZICIONIN "SEKRETAR/E GJYQESOR" NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR FIER 19-10-2021
SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SEKRETAR GJYQËSOR ,GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR FIER
PËRFUNDIMI I PROCEDURES PËR "SPECIALIST IT" NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS 19-10-2021
PËRFUNDIMI I PROCEDURES PËR "ARKIVIST " NË GJYKATËN E POSACME TE A.K.K.O , TIRANË 18-10-2021
NJOFTIM PER PËRFUNDIMIN E PROÇEDURES PËR "ARKIVIST" NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR
NJOFTIM PËR KANDIDATËT E KUALIFIKUAR PËR "SEKRETAR/E GJYQËSORE" NË GJYKATËN ADM.SH.1, SHKODËR 11-10-2021
NJOFTIM PËR KANDIDATËT E KUALIFIKUAR PËR "SEKRETAR/E GJYQËSORE" NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË, SHKODËR
NJOFTIM PËR PËRFUNDIMI E LEVIZJES PARALELE PËR "ARKIVIST" NE GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT K.K.O. 11-10-2021
NJOFTIM PER PËRFUNDIMIN E PROÇEDURES SË LEVIZJES PARALELE PER "ARKIVIST" NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR
SHPALLJE PËR VENDIN VAKANT NË POZICIONIN "SEKRETAR/E GJYQESOR" NË GJYKATËN ADM. SH.1 , TIRANË 06-10-2021
SHPALLJE PËR VENDIN VAKANT NË POZICIONIN "SEKRETAR/E GJYQESOR" NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË , TIRANË
PËRFUNDIMI I PROCEDURES PËR "MARDHENIE ME MEDIAN " NË GJYKATËN E POSACME TE A.K.K.O , TIRANË 06-10-2021
PËRFUNDIMI I PROCEDURES SE PRANIMIT NE SHERBIMIN CIVIL PËR "SPECIALIST I MARDHENIE ME PUBLIKUN DHE MEDIAT " NË GJYKATËN E POSACME TE APELIT PER KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, TIRANË