Nga data:
 
Deri ne:
 
of0
Seancat gjyqesore nga data 10/21/2016 deri ne 10/21/2016
Nr. Ceshtjes
Data
Fillon
Mbaron
Salla
Pershkrimi
Pala 1
Pala 2
Tipi i ceshtjes
Gjyqtari
11111-00140-40-2016
10/21/2016
11:00:00
11:29:00
01
Salla
Garip Dikellari [Paditës]
Shpresa Hoxhallari [I Paditur],Erind Hoxhallari [I Paditur],Antoneva Hoxhallari [I Paditur],Denada Hoxhallari [I Paditur],Emirjona Hoxhallari [I Paditur]
Padi për Konflikte Pronësie (Neni 149-231 K.C)
Brunilda Orhani
21263-00280-40-2015
10/21/2016
11:30:00
11:59:00
01
Salla
Kristaq Kafexhi [Paditës],Fotini Cobaj [Paditës]
Rolandi Demko [I Paditur],Z.Permbarimit Korce [I Paditur]
Pavlefshmeri urdheri
Olsi Xhavella
81003-00236-40-2016
10/21/2016
10:30:00
10:59:00
01
Salla
Kostandin Mitrollari [Kërkues]
. [I Pandehur]
Kërkesa për Lirimin me Kusht të Dënuarit (Neni 477 K.Pr.P)
Stavri Kallço