Nga data:
 
Deri ne:
 
of0
Seancat gjyqesore nga data 10/13/2015 deri ne 10/13/2015
Nr. Ceshtjes
Data
Fillon
Mbaron
Salla
Pershkrimi
Pala 1
Pala2
Tipi i ceshtjes
Gjyqtari
60001-00394-40-2015
10/13/2015
12:00:00
12:19:00
01
Salla
Prokuroria Pogradec [Prokuror]
 
Vleftesim, caktim mase sigurimi.
Etleva Temo
71008-00255-40-2015
10/13/2015
12:20:00
12:39:00
01
Salla
Gjergji Sali [Kërkues],Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Kerkese per kundershtim vendimi prokurorise (neni 329 K.Pr.Penale)
Sotiraq Lubonja
58325-00218-40-2015
10/13/2015
09:20:00
09:39:00
01
Salla
Prokuroria Pogradec [Prokuror]
Prokop Pilinci [I Pandehur],Erlin Mahmutllari [I Pandehur]
Prodhimi dhe Shitja e Narkotikëve (Ndryshuar) (Neni 283 K.P)
Sotiraq Lubonja
53501-00212-40-2015
10/13/2015
09:40:00
09:59:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Pellumb Murati [I Pandehur]
Kontrabanda me Mallra të Ndaluara (Neni 171 K.P)
Sotiraq Lubonja
53501-00203-40-2015
10/13/2015
10:20:00
10:39:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Amarildo Mulla [I Pandehur],Valmir Kutrolli [I Pandehur],Erigent Avxhi [I Pandehur],Ernest Kutrolli [I Pandehur],Andi Gavri [I Pandehur],Eduart Ozuni [I Pandehur]
Kontrabanda me Mallra të Ndaluara (Neni 171 K.P)
Sotiraq Lubonja
58404-00213-40-2015
10/13/2015
09:00:00
09:19:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Omar Bace [I Pandehur],Ervin Hyra [I Pandehur],Ibrahim Kociu [I Pandehur],Lutfi Daut [I Pandehur]
Kalimi i Paligjshëm i Kufirit Shtetëror (Shtuar & Ndryshuar) (Neni 297 K.P)
Sotiraq Lubonja
52307-00217-40-2015
10/13/2015
10:00:00
10:19:00
01
Salla
Margarita Vera [I Dëmtuari Akuzues],Prokuroria Pogradec [Prokuror]
 
Dëmtime të Tjera me Dashje (Neni 90 K.P)
Olsi Xhavella
90103-00250-40-2015
10/13/2015
11:40:00
11:59:00
01
Salla
Gjergji Sali [Kërkues]
 
Kërkesë me Kërkues
Olsi Xhavella
90103-00128-40-2015
10/13/2015
13:00:00
13:19:00
01
Salla
Rolandi Demko [Kërkues]
 
Kërkesë me Kërkues
Olsi Xhavella
71008-00291-40-2015
10/13/2015
12:40:00
12:59:00
01
Salla
Arjan Qazimi [Kërkues]
 
Kerkese per kundershtim vendimi prokurorise (neni 329 K.Pr.Penale)
Stavri Kallço
21269-00254-40-2015
10/13/2015
12:00:00
12:19:00
01
Salla
Arto Adili [Paditës]
Brunilda Stojallari [I Paditur]
Detyrim per njohje bashkepronar
Stavri Kallço
59106-00211-40-2015
10/13/2015
11:00:00
11:19:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Eraldi Mema [I Pandehur]
Kallzimi i Rremë (Neni 305 K.P)
Stavri Kallço
90100-00249-40-2015
10/13/2015
11:20:00
11:39:00
01
Salla
Gaqo Naco [Paditës]
Petrika Naco [I Paditur],Zyra e Permbarimit Korce [I Paditur],Z.V.R.P.P.Korce [I Paditur]
Sigurim Padie
Stavri Kallço
53504-00204-40-2015
10/13/2015
10:40:00
10:59:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Apostol Hali [I Pandehur],Shoq "To & Ni" sh.p.k [I Pandehur]
Kontrabanda me Mallra të Tjera (Neni 174 K.P)
Stavri Kallço
59106-00120-40-2015
10/13/2015
11:20:00
11:36:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Enkeleo Toma [I Pandehur]
Kallzimi i Rremë (Neni 305 K.P)
Entela Prifti
21001-00140-40-2015
10/13/2015
09:20:00
09:39:00
02
Salla
Ilir Rexhollari [Paditës]
Entela Rexhollari [I Paditur]
Padi për Zgjidhje Martese (Neni 125-163 K.F)
Entela Prifti
90105-00164-40-2015
10/13/2015
11:40:00
11:51:00
02
Salla
Shoq Treg "Agrotek Alb" sh.p.k Tirane [Paditës]
Shoq Treg "UINA" sh.a Korce [I Paditur]
Pezullim gjykimi
Entela Prifti
11120-00055-40-2015
10/13/2015
11:00:00
11:19:00
02
Salla
Esat Mehmeti [Paditës]
Mihallaq Pergjika [I Paditur]
Padi për Pagimin e Padetyruar (Neni 653-654 K.C)
Etleva Temo
52307-00116-40-2015
10/13/2015
10:40:00
10:59:00
02
Salla
Vergjinush Merko [I Dëmtuari Akuzues],Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Dëmtime të Tjera me Dashje (Neni 90 K.P)
Brunilda Orhani
71008-00220-40-2015
10/13/2015
10:20:00
10:39:00
02
Salla
Dezamir Myrto [Kërkues]
 
Kerkese per kundershtim vendimi prokurorise (neni 329 K.Pr.Penale)
Brunilda Orhani
52809-00165-40-2015
10/13/2015
09:40:00
09:58:00
02
Salla
Gjergji Saliu [I Dëmtuari Akuzues],Prokuroria Pogradec [Prokuror]
 
Fyerja (Neni 119 K.P)
Brunilda Orhani
21245-00202-40-2015
10/13/2015
10:00:00
10:19:00
02
Salla
Elda Dhima [Kërkues]
 
Njohje dhe dhenie fuqi vendimit te huaj.
Brunilda Orhani