Nga data:
 
Deri ne:
 
of0
Seancat gjyqesore nga data 4/21/2015 deri ne 4/21/2015
Nr. Ceshtjes
Data
Fillon
Mbaron
Salla
Pershkrimi
Pala 1
Pala2
Tipi i ceshtjes
Gjyqtari
52307-00555-40-2014
4/21/2015
10:40:00
10:59:00
01
Salla
Mimoza Xhydollari [I Dëmtuari Akuzues],Prokuroria Pogradec [Prokuror]
 
Dëmtime të Tjera me Dashje (Neni 90 K.P)
Sotiraq Lubonja
52902-00535-40-2014
4/21/2015
09:40:00
09:59:00
01
Salla
Donika Sulejmani [I Dëmtuari Akuzues],Prokuroria Pogradec [Prokuror]
 
Mosdhënia e Mjeteve për Jetesë (Neni 125 K.P)
Sotiraq Lubonja
52909-00534-40-2014
4/21/2015
09:00:00
09:19:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Bardhyl Beqirllari [I Pandehur]
Pengimi për të Bashkëjetuar ose për të Zgjidhur Martesën (Neni 130 K.P)
Stavri Kallço
53101-00541-40-2014
4/21/2015
10:00:00
10:19:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Fredi Ceno [I Pandehur]
Vjedhja (Shtuar) (Neni 134 K.P)
Sotiraq Lubonja
53104-00457-40-2014
4/21/2015
12:20:00
12:39:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Skender Dragolli [I Pandehur]
Vjedhja e Energjisë Elektrike ose Impulseve Telefonike (Shtuar) (Neni 137 K.P)
Etleva Temo
53104-00512-40-2014
4/21/2015
11:40:00
11:59:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Genci Shaholli [I Pandehur]
Vjedhja e Energjisë Elektrike ose Impulseve Telefonike (Shtuar) (Neni 137 K.P)
Sotiraq Lubonja
53104-00532-40-2014
4/21/2015
11:00:00
11:19:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Kosta Zguro [I Pandehur]
Vjedhja e Energjisë Elektrike ose Impulseve Telefonike (Shtuar) (Neni 137 K.P)
Olsi Xhavella
53201-00448-40-2014
4/21/2015
12:20:00
12:39:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Genci Shaholli [I Pandehur]
Mashtrimi (Neni 143 K.P)
Stavri Kallço
53811-00544-40-2014
4/21/2015
11:20:00
11:39:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Arqilea Kapurani [I Pandehur]
Plagosje e lehte me dashje (neni 89 K.Penal)
Olsi Xhavella
53811-00546-40-2014
4/21/2015
10:20:00
10:39:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Spartak Selima [I Pandehur],Jani Beqiri [I Pandehur]
Plagosje e lehte me dashje (neni 89 K.Penal)
Sotiraq Lubonja
53814-00545-40-2014
4/21/2015
09:20:00
09:39:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Klajdi Qirjako [I Pandehur]
Shperdorim detyre (neni 248 K.Penal)
Stavri Kallço
58318-00521-40-2014
4/21/2015
12:00:00
12:19:00
01
Salla
Prokuroria Pogradec [Prokuror]
Aleks Hamzallari [I Pandehur]
Prodhimi dhe Mbajtja pa Leje e Armëve Luftarake dhe Municionit (Shtuar & Ndryshuar) (Neni 278a K.P)
Stavri Kallço
58402-00452-40-2014
4/21/2015
12:40:00
12:59:00
02
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Olsi Muci [I Pandehur]
Tregtimi i Sekretit Shtetëror nga Shtetasit (Neni 295 K.P)
Etleva Temo
60001-00160-40-2015
4/21/2015
11:40:00
11:59:00
01
Salla
Prokuroria Pogradec [Prokuror]
 
Vleftesim, caktim mase sigurimi.
Entela Prifti
90108-00111-40-2015
4/21/2015
13:00:00
13:19:00
02
Salla
Arber Icka [Paditës]
I.S.Sh.Tirane [I Paditur]
Korrigjim gabimesh
Etleva Temo