Nga data:
 
Deri ne:
 
of0
Seancat gjyqesore nga data 9/29/2016 deri ne 9/29/2016
Nr. Ceshtjes
Data
Fillon
Mbaron
Salla
Pershkrimi
Pala 1
Pala 2
Tipi i ceshtjes
Gjyqtari
21246-00512-40-2015
9/29/2016
11:00:00
11:29:00
02
Salla
Gaqo Cako [Paditës]
Zamir Sade [I Paditur],Ismete Manoku [I Paditur],Nora Butka [I Paditur],A.K.K.P.Tirane [I Paditur],Z.V.R.P.P.Korce [I Paditur]
Njohje pronar
Etleva Temo
53101-00164-40-2016
9/29/2016
13:00:00
13:29:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Stavri Tomco [I Pandehur]
Vjedhja (Shtuar) (Neni 134 K.P)
Sotiraq Lubonja
21291-00190-40-2016
9/29/2016
14:00:00
14:29:00
01
Salla
Rozina Shuli [Paditës],Rudolf Gragusha [Paditës],Kristaq Joti [Paditës],Millka Jonxhe [Paditës]
A.K.K.P.Tirane [I Paditur]
Ndryshim vendimi
Sotiraq Lubonja
21291-00196-40-2016
9/29/2016
12:30:00
12:59:00
01
Salla
Lida Mushka [Paditës]
Vasil Pashko [I Paditur],Mazar Sinoimeri [I Paditur],Argjir Dhimo [I Paditur],Donika Stefani [I Paditur],Serafin Stefani [I Paditur],Sofika Stefani [I Paditur],A.K.K.P.Tirane [I Paditur],Z.V.R.P.P.Korce [I Paditur]
Ndryshim vendimi
Olsi Xhavella
21250-00221-40-2016
9/29/2016
12:00:00
12:29:00
01
Salla
Odeta Deti [Paditës]
Zyra e Gjendjes Civile rrethi Korce [I Paditur]
Vertetim fakti jurudik.
Sotiraq Lubonja
21234-00232-40-2016
9/29/2016
09:00:00
09:29:00
01
Salla
Lavdije Meco [Paditës],Dallim Meco [Paditës]
OSSHE sh.a Tirane [I Paditur]
Shperblim Demi
Stavri Kallço
21284-00234-40-2016
9/29/2016
12:30:00
12:59:00
01
Salla
Dhionis Collaku [Paditës]
DRSSH Korce [I Paditur]
Njohje vertetesise se dokumentit
Sotiraq Lubonja
21284-00235-40-2016
9/29/2016
10:30:00
10:59:00
01
Salla
Nikolla Bashllari [Paditës]
DRSSH Korce [I Paditur]
Njohje vertetesise se dokumentit
Olsi Xhavella
21281-00239-40-2016
9/29/2016
11:00:00
11:29:00
01
Salla
Sotir Hysolli [Paditës]
Zyra Gjendjes Civile Rrethi Devoll [I Paditur],Zyra Gjendjes Civile Njesia Administrative Bilisht, Bashkia Devoll [I Paditur]
Pavertetesi shenimesh
Olsi Xhavella
21258-00241-40-2016
9/29/2016
13:00:00
13:29:00
01
Salla
Ligoraq Tahiri [Paditës]
Jani Lluka [I Paditur],Ilke Nikolla [I Paditur]
Pagim shume.
Sotiraq Lubonja
21281-00242-40-2016
9/29/2016
09:30:00
09:59:00
01
Salla
Ruzhdi Fasho [Paditës]
D.R.R.SH.Korce [I Paditur]
Pavertetesi shenimesh
Stavri Kallço
21256-00243-40-2016
9/29/2016
10:00:00
10:29:00
01
Salla
Nevzat Zeka [Paditës]
Gjergji Isak [I Paditur],Vangjel Mulla [I Paditur]
Pushim cenimi
Olsi Xhavella
21250-00244-40-2016
9/29/2016
11:30:00
11:59:00
01
Salla
Ibrahim Shehu [Kërkues]
 
Vertetim fakti jurudik.
Olsi Xhavella
21234-00368-40-2016
9/29/2016
13:30:00
13:59:00
01
Salla
Shoq Permb "Star" sh.p.k [Paditës]
Piro Velo [I Paditur],Klodian Velo [I Paditur]
Shperblim Demi
Sotiraq Lubonja