Swith to English language
Nga data:
 
Deri ne:
 
of0
Seancat gjyqesore nga data 10/21/2014 deri ne 10/21/2014
Nr. Ceshtjes
Data
Fillon
Mbaron
Salla
Pershkrimi
Pala 1
Pala2
Tipi i ceshtjes
Gjyqtari
11112-00101-40-2014
10/21/2014
12:30:00
12:49:00
02
Salla
Nensi Karafili [Paditës]
Kristaq Karafili [I Paditur]
Padi për Pjestimin e Sendit të Përbashkët (Neni 207 K.C)
Stavri Kallço
11115-00631-40-2013
10/21/2014
13:20:00
13:36:00
02
Salla
Sotiraq Angjeli [Paditës]
Thoma Sinjaku [I Paditur]
Padi për Kërkimin e Sendit (Neni 296-303 K.C)
Entela Prifti
21281-00190-40-2014
10/21/2014
11:20:00
11:30:00
02
Salla
Resmi Osmanllari [Paditës]
Zyra e Gjendjes Civile Komuna Gore [I Paditur]
Pavertetesi shenimesh
Entela Prifti
52610-00219-40-2014
10/21/2014
10:20:00
10:39:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Vangjel Hoxhaj [I Pandehur]
Vepra të Turpshme (Neni 108 K.P)
Olsi Xhavella
53004-00227-40-2014
10/21/2014
09:40:00
09:55:00
02
Salla
Prokuroria Pogradec [Prokuror]
Eduart Kapri [I Pandehur]
Vepra Penale që Cënojnë Regjimin Juridik të Tokës (Neni 199-200 K.P)
Entela Prifti
53101-00156-40-2014
10/21/2014
12:40:00
12:56:00
02
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Zalo Cuka [I Pandehur],Edmond Tushini [I Pandehur],Ledion Nurka [I Pandehur]
Vjedhja (Shtuar) (Neni 134 K.P)
Entela Prifti
53101-00206-40-2014
10/21/2014
10:40:00
10:59:00
01
Salla
Prokuroria Pogradec [Prokuror]
Arbenor Lilo [I Pandehur]
Vjedhja (Shtuar) (Neni 134 K.P)
Olsi Xhavella
53101-00224-40-2014
10/21/2014
10:00:00
10:19:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Thanas Dido [I Pandehur]
Vjedhja (Shtuar) (Neni 134 K.P)
Olsi Xhavella
53102-00185-40-2014
10/21/2014
11:40:00
11:55:00
02
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Ilir Mollas [I Pandehur]
Vjedhja e Kryer duke Shpërdorur Detyrën (Neni 135 K.P)
Entela Prifti
53814-00217-40-2014
10/21/2014
09:00:00
09:15:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Terpo Gjamo [I Pandehur],Jani Mitre [I Pandehur],Vasil Xhurka [I Pandehur],Isuf Isallari [I Pandehur]
Shperdorim detyre (neni 248 K.Penal)
Entela Prifti
58325-00078-40-2014
10/21/2014
13:40:00
13:59:00
02
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Prodhimi dhe Shitja e Narkotikëve (Ndryshuar) (Neni 283 K.P)
Olsi Xhavella
58325-00168-40-2014
10/21/2014
09:30:00
09:35:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Spartak Cardhaku [I Pandehur],Egli Kacuri [I Pandehur]
Prodhimi dhe Shitja e Narkotikëve (Ndryshuar) (Neni 283 K.P)
Sotiraq Lubonja
58345-00207-40-2014
10/21/2014
09:20:00
09:29:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Valter Backa [I Pandehur]
Drejtimi i Automjeteve në Gjendje të Dehur apo pa Dëshmi (Neni 291 K.P)
Entela Prifti
58345-00132-40-2014
10/21/2014
12:00:00
12:19:00
02
Salla
Prokuroria Pogradec [Prokuror]
Dritan Xhydollari [I Pandehur]
Drejtimi i Automjeteve në Gjendje të Dehur apo pa Dëshmi (Neni 291 K.P)
Olsi Xhavella
58345-00229-40-2014
10/21/2014
11:00:00
11:19:00
01
Salla
Prokuroria Pogradec [Prokuror]
Blerim Bajraktari [I Pandehur]
Drejtimi i Automjeteve në Gjendje të Dehur apo pa Dëshmi (Neni 291 K.P)
Olsi Xhavella
61007-00429-40-2014
10/21/2014
14:00:00
14:19:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Caktimin Mase Sigurimi Personal (N.228,229,230 K.Pr.P)
Stavri Kallço