Nga data:
 
Deri ne:
 
of0
Seancat gjyqesore nga data 3/27/2015 deri ne 3/27/2015
Nr. Ceshtjes
Data
Fillon
Mbaron
Salla
Pershkrimi
Pala 1
Pala2
Tipi i ceshtjes
Gjyqtari
21275-00289-40-2014
3/27/2015
10:40:00
10:59:00
02
Salla
Erton Karafili [Paditës],Fitorije Kodra [Paditës],Luljeta Durollari [Paditës]
Dashamir Karafili [I Paditur]
Pavlefshmeri testamenti
Olsi Xhavella
58318-00093-40-2014
3/27/2015
11:00:00
11:19:00
02
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Kristian Grinjoti [I Pandehur]
Prodhimi dhe Mbajtja pa Leje e Armëve Luftarake dhe Municionit (Shtuar & Ndryshuar) (Neni 278a K.P)
Olsi Xhavella
58318-00294-40-2014
3/27/2015
11:40:00
11:59:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
Ilir Selaj [I Pandehur]
Prodhimi dhe Mbajtja pa Leje e Armëve Luftarake dhe Municionit (Shtuar & Ndryshuar) (Neni 278a K.P)
Sotiraq Lubonja
61005-00134-40-2015
3/27/2015
12:00:00
12:19:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Vleftësim Arrest. & Caktim Mase Sig. (N.258 K.Pr.P)
Etleva Temo
81000-00007-40-2015
3/27/2015
10:20:00
10:39:00
01
Salla
Bernard Bylykbashi [Kërkues],Prokuroria Korce [Prokuror]
. [I Pandehur]
Kërkesa për Lirimin e të Dënuarit për Shkaqe Shëndetsore (Neni 478 K.Pr.P)
Olsi Xhavella