Nga data:
 
Deri ne:
 
of0
Seancat gjyqesore nga data 7/29/2016 deri ne 7/29/2016
Nr. Ceshtjes
Data
Fillon
Mbaron
Salla
Pershkrimi
Pala 1
Pala 2
Tipi i ceshtjes
Gjyqtari
60001-00352-40-2016
7/29/2016
09:00:00
09:14:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Vleftesim, caktim mase sigurimi.
Olsi Xhavella
60001-00353-40-2016
7/29/2016
09:30:00
09:44:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Vleftesim, caktim mase sigurimi.
Olsi Xhavella
60001-00354-40-2016
7/29/2016
09:15:00
09:29:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Vleftesim, caktim mase sigurimi.
Olsi Xhavella
60001-00355-40-2016
7/29/2016
09:45:00
09:59:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Vleftesim, caktim mase sigurimi.
Olsi Xhavella
60001-00356-40-2016
7/29/2016
10:00:00
10:14:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Vleftesim, caktim mase sigurimi.
Olsi Xhavella
60001-00357-40-2016
7/29/2016
10:15:00
10:29:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Vleftesim, caktim mase sigurimi.
Olsi Xhavella
60001-00372-40-2016
7/29/2016
10:30:00
10:59:00
01
Salla
Prokuroria Korce [Prokuror]
 
Vleftesim, caktim mase sigurimi.
Stavri Kallço