Mirësevini në faqen zyrtare të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës

Njoftime të fundit!

Shpallje për vend të lirë pune për Sekretar Gjyqësor pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës

Për periudhë 6 Mujore (Qershor - Dhjetor 2017)

 

Për pozicionin e Sekretarit Gjyqësorë, kandidati duhet të përmbushë kushtet, si më poshtë vijon:

  1. Të jetë diplomuar si “Jurist”, sipas legjislacionit për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë në një nga fakultetet e drejtësisë; Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”;
  1. Të ketë njohuri të avancuara të paketës Microsoft Office;
  1. Të ketë shpejtësi përdorimi të tastierës së kompjuterit;
  1. Kanë përparësi aplikantët me përvojë profesionale si jurist në funksione publike në administrata të tjera;

 

Dokumentacioni dhe Afati i Aplikimit

 

  1. Kopje CV;
  1. Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;
  1. Fotokopje të librezës së punës;
  1. Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);
  1. Kontaktet (numër telefoni dhe adresë e-mail) dhe adresën e plotë të vendqëndrimit;
  1. Fotokopje e kartës së identitetit;

 Afati i aplikimit deri me datë 31 Maj 2017


------------------------------------------

Në kuadër të ditës Kombëtare të Drejtësisë, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës në bashkëpunim me Universitetin "Aleksandër Moisiu" Durrës, me datë 10 Maj 2017 ora 12:00 organizon një takim me studentë, avokatë dhe prokuror në ambjentet e këtij universiteti (Godina e vjetër), me temë "Transparenca dhe Llogaridhënia e Gjyqësorit"

------------------------------------------

Njoftim për shpalljen e listës së psikologëve, të ekspertëve kontabël, të ekspertëve profesionistë të sigurisë rrugore dhe aksidenteve, të ekpsertëve inxhinierë gjeodet, Inxhinier ndërtimi dhe vlersues të pasurive të paluajtshme për vitin 2017(Shkarko Listën)

Links 


News 

Te reja 

Poll 

Si do ta vlerësonit këtë faqe?


Voto    Rezultatet

Photo 

Galeri Fotografike