NJOFTIM PËR SHPALLJEN E LISTËS SË PSIKOLOGËVE, TË EKSPERTËVE KONTABËL, TË EKSPERTËVE PROFESIONISTË TË SIGURISË RRUGORE & AKSIDENTEVE DHE TË EKSPERTËVE INXHINIERËVE GJEODET, INXHINIERËVE NDËRTIMI & VLERËSUES TË PASURIVE TË PALUAJTSHME.

Tek linku i mëposhtëm mund të gjeni listat përkatëse në bazë të dokumentacionit të paraqitur prej tyre.
 
http://www.gjykata.gov.al/portal_DCDR/press_releases.aspx

FORMULAR APLIKIMI PËR MARRJEN E DOKUMENTAVE NGA ARKIVA E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR DURRËS

Atë mund ta shkarkoni në linkun e poshtëshënuar.

http://www.gjykata.gov.al/portal_DCDR/press_releases.aspx

Ju faleminderit!

Links 


News 

Te reja 

Poll 

Si do ta vlerësonit këtë faqe?


Voto    Rezultatet

Photo 

Galeri Fotografike