Edit

 

Ju mund te kerkoni ne nyjet e meposhtme per ceshtje civile ose penale. Per nje kerkim me te thjeshte ju kemi dhene mundesine te kerkoni me fushat:
 
Emer Gjyqtari,
Regjister,
Numer Akti,
Palet,
Numer ceshtje (sistemi),
Date regjistrimi (Nga...Tek),
Numer Vendimi, 
Date Vendimi,
Baza ligjore

KUJDES! Kerkimi i ceshtjeve mund te perdoret vetem me programin Internet Explorer dhe asnje browser tjeter si Firefox, Google Chrome etj.