Mirësevini në portalin e GJykatës së Rrethit Gjyqësorë Pukë.


Qëllimi ynë është që nëpërmjet kësaj faqe të ofrojmë një informacion të plotë mbi funksionimin dhe  aktivitetin e këtij institucioni.

Në rubrikat e këtij portali mund të gjeni informacion për seancat gjyqësore, shortin si dhe njoftime të tjera.

Gjykata  Rrethit Gjyqësorë Pukë, e cila shtrin juridiksionin e saj në Rrethin Pukë, vepron si shkallë e parë për gjykimin e cështjeve penale, civile, familjare etj.


Gjykata e Rrethit Gjyqësorë Pukë synon të bëjë transparente veprimtarinë e punës në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Pukë, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në mjediset e pritjes së publikut, Zyrën e Marrdhënieve me Publikun  si dhe faqes web www.gjykata.gov.al.


 

 Kordinatore për të drejtën e informimi:

 Esma ISLAMI  email   esma.islami@gjykata.gov.al

 Adresa Rruga “Ymer Puka” Pukë  


Links 


News 

Te reja 

Poll 

Si do ta vlerësonit këtë faqe?


Voto    Rezultatet

Photo 

Galeri Fotografike