Emri Data e fillimit të punës
LORENA ÇABEJ 24-10-2019
Piro Sota 07-10-2020
ESMERALDA CEKA 01-08-2019
SAEMIRA HILA 01-08-2019
TAULANT BANUSHI 01-08-2019
ZETA TERPOLLARI 01-08-2019
FATIME VELÇANI 24-01-2007
SHYQYRI ÇOBO 24-01-2007
KOSTIKA ÇOBANAQI 24-01-2007
AGRON VAVLA 24-01-2007