Titulli Publikuar më Veprime
BULETINI INFORMATIV PERIODIK I KLGJ janar - mars 2021. 28-04-2021
Vendimi 192 date 24.11.2020 24-11-2020
Vendim per marjen e masave ne lidhje me Covid-19 11-11-2020
VENDIM PER RIFILLIMIN E PUNES 22-10-2020
PEZULLIMIN E VEPRIMTARISË DHE SHËRBIMEVE GJYQËSORE 15-10-2020
Njoftim per vende te lira pune Punonjes Sigurie 12-10-2020
Njoftim per vende te lira pune Nepunes gjyqesor/Fftues 12-10-2020
PËR PEZULLIMIN E VEPRIMTARISË DHE SHËRBIMEVE GJYQËSORE 11-03-2020
NJOFTIM PER VENDE TE LIRE PUNE SEKRETARE GJYQESORE 24-02-2020
NJOFTIM PER VENDE TE LIRA PUNE 27-11-2019