Koordinatori për të Drejtën e Informimit

Z. Kirjako Kati

Të dhënat e kontaktit:

Email: gjykataberat@gmail.com

        

Tel/Fax: 032 234246

Adresa: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Berat
             Rruga" Antipatrea"
             Lagjja "Iliria"
             Berat, Shqiperi

Orari: E Hene – E Premte, ora 08:00 – 16 :00