Titulli Publikuar më Veprime
HAPAT PER TE DEGJUAR SEANCAT AUDIO NE GJYKATEN E RRETHIT BERAT
ANALIZA VJETORE 2015 12-01-2018
ANALIZA VJETORE 2016 12-01-2018
RREGULLORE PËR PËRDORIMIN DHE MIRËMBJATJEN E PAJISJEVE TË TEKNOKOLGJISË SË INFORMACIONIT 12-01-2018
ANALIZA VJETORE 2017 15-03-2018
RREGULLORE E BRENDSHME 2018 15-03-2018
LISTA E EKSPERTEVE 2018 15-03-2018