Titulli Publikuar më Veprime
Lista e kandidateve te kualifikuar- Gjykata Administrative Tirane 14-10-2021
Perfundimi i vleresimit me shkrim kandidate te kualifikuar-Gjykata Administrative Tirane 14-10-2021
Sekretare gjyqesore- Gjykata administrative e shkalles se pare Tirane 11-10-2021
MPM -Gjykata e posacme apelit per korrupsion dhe krimitn e organizuar 11-10-2021
Sekretare gjyqesore,rregjistruese- Gjykta Shkoder 11-10-2021
NJOFTIM ARKIVIS-Gjykata e posacme apelit per korrupsion dhe krimitn e organizuar 11-10-2021
Mbyllje procedure për levizeje parale pozicioni ARKIVIST- Gjykata Durres 27-09-2021
Arkivist - Gjykata Administrative Tirane. 27-09-2021
Specialist IT - Gjykata Administrative Tirane 27-09-2021
Mbyllje procedure lëvizje paralele IT - Gjykata e Rrethi Durres 24-09-2021