Vendndodhja

 

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Elbasan, prej vitit 2017, është vendosur në një ndërtese të re. Është një ndër gjykatat me numrin më të lartë të sallave gjyqësore, 11 të tilla, të gjitha të pajisur me sistemin e regjistrimeve audio.

 

Ambjentet e brendshme të gjykatës janë konform standarteve europiane për zhvillimin e proceseve gjyqësore, civile dhe penale.

 

Sallat e gjyqeve janë të vendosura në katin Nr. 0 (zero) dhe Nr. 1 (një). Në secilin kat, ku zhvillohen seancat gjyqësore, publiku mund të presë fillimin e procesit gjyqësor në hollet e këtyre kateve, deri në thirrjen nga sekretarja e séances. 

 

Në katin Nr. 2 dhe Nr. 3, ndodhen zyrat e gjyqtarëve dhe të administratës gjyqësore. Sekretaria e gjykatës, është vendosur pranë portës kryesore të gjykates ( kati zero), me hyrje të veçantë për publikun.

 

Orientimi në Gjykatën Elbasan

 

Gjyqtarët e Gjykatës:

 

 

     
 
     
   

 

 

 

>