GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR FIER
__________________________________________

Koordinatori per te drejten e informimit per Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Fier

Klodiana Malaj

E-mail : klodiana.malaj@hotmail.com

E-mail : klodiana.malaj@gjykata.gov.al

Tel: 0694687920

Lagjia "29 Nentori", Rruga "Dervish Hekali