Titulli Publikuar më Veprime
Vendim nr .14 date 29.09.2023 Mbledhje Keshillit Gjykates 02.10.2023
Vendim nr .13 date 29.09.2023 Mbledhje Keshillit Gjykates 02.10.2023
Vendim nr .12 date 04.09.2023 Mbledhje Keshillit Gjykates 04.09.2023
Vendim nr .11 date 04.09.2023 Mbledhje Keshillit Gjykates 04.09.2023
Vendim nr .9 date 28.07.2023 Mbledhje Keshillit Gjykates 28.07.2023
Vendim nr 8, date 05.07.2023 Mbledhje Keshillit Gjykates 10.07.2023
Vendim Nr 7, date 30.03.2023 Mbledhje Keshilli Gjykates 30.03.2023
Vendim nr 4 date 24/02/2023 i Keshillit Gjykates 27.02.2023
Vendim nr 3 date 24/02/2023 i Keshillit Gjykates 27.02.2023
Vendim nr 1 date 02/02/2023 i Keshillit Gjykates 03.02.2023