Titulli Publikuar më Veprime
Urdher "Për ndërprejen e përkohshem të shortit të çështjeve gjtqësore 24.07.2023
Urdher - Për caktimin e orës të shortit të çeshtjeve gjyqësore 14.02.2023
Urdher nr.4 "Per oraret e sherbimeve ndaj publikut" 08.02.2023
Materiali nr.1 për Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm 13.01.2023
Materiali nr.2 për Zyrat e Shërbimit 13.01.2023
Fletëpalosje nr.1 për Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm 13.01.2023
Fletëpalosje nr.2 për Zyrat e Shërbimit 13.01.2023
Njoftim për zgjedhjen e Zv/Kryetarit të Gjykatës së Apelit Tiranë 07.01.2022
Shorti Gjyqesor ne Gjykaten e Apelit Tirane , pezullohet per periudhen 30/07/2021 deri 29/08/2021 30.07.2021