Titulli Publikuar më Veprime
Material per publikim per Zyrat e Sherbimit 16.01.2023
Material per publikim per Zyrat e Sherbimit
Material per publikim per Gjykaten e Apelit 16.01.2023
Material per publikim per Gjykaten e Apelit
Fletepalosje per zyrat e sherbimit 16.01.2023
Fletepalosje per zyrat e sherbimit
Fletepalosje per Gjykaten e Apelit 16.01.2023
Fletepalosje per Gjykaten e Apelit
PLANI-I-KOMUNIKIMIT-PËR-GJYKATAT-2022-2024 04.11.2022
PLANI-I-KOMUNIKIMIT-PËR-GJYKATAT-2022-2024
PLANI-I-VEPRIMIT-2022-2024 04.11.2022
PLANI-I-VEPRIMIT-2022-2024
MATERIAL-SHTESË-QË-INFORMON-DHE-UDHËZON-GJYKATAT-NË-ZBATIMIN-E-PLANIT-TË-KOMUNIKIMIT 04.11.2022
MATERIAL-SHTESË-QË-INFORMON-DHE-UDHËZON-GJYKATAT-NË-ZBATIMIN-E-PLANIT-TË-KOMUNIKIMIT
Dita Kombëtare e Drejtësisë në Gjykatën e Apelit Shkodër 10.05.2022 31.05.2022
Dita Kombëtare e Drejtësisë në Gjykatën e Apelit Shkodër 10.05.2022
NJOFTIM - Nga data 30 Prill - mbyllen te gjitha sportelet te arkivit shteteror te sis. gjyqesore 29.04.2022
NJOFTIM - Nga data 30 Prill - mbyllen te gjitha sportelet fizike te arkivit shteteror te sistemit gjyqesore
Analiza Vjetore Gjykata e Apelit Shkodër 2021 06.04.2022
Analiza Vjetore Gjykata e Apelit Shkodër 2021