Titulli Publikuar më Veprime
Urdher Mbi publikimin menjehere te dispozitivit te vendimeve Dhome Keshillimi 19.09.2023
Urdher Mbi publikimin menjehere te dispozitivit te vendimeve Dhome Keshillimi
Vendimi nr. 72, date 06.09.2023 Keshilli i Gjykates 06.09.2023
Vendimi nr. 72, date 06.09.2023 Keshilli i Gjykates
Vendim per rishortimin me short te çeshtjeve Nr 402 date 04.09.2023 04.09.2023
Vendim per rishortimin me short te çeshtjeve Nr 402 date 04.09.2023
Vendim për përfshirjen në short të gjyqtarëve 04.09.2023
Vendim për përfshirjen në short të gjyqtarëve Enerjeta Shehaj (Deraj) , Elda Vrioni, Elvana Çiçolli dhe përjashtimin e gjyqtarëve Ardian Dvorani, Altina Nasufi, Blerona Hasa, Eriol Roshi, Sokol Ibi, Rezarta Aliu
Urdher per pezullimin e shortit dhe shqyrtimi i kerkesave me karakter te ngutshem procedurial 28.07.2023
Urdher per pezullimin e shortit dhe shqyrtimi i kerkesave me karakter te ngutshem procedurial
Vendimi nr 353 date 17.07.2023 18.07.2023
Vendimi nr 353 date 17.07.2023
Vendimi për ndarjen e barabartë të çështjeve për gjykim 14.06.2023
Vendimi për ndarjen e barabartë të çështjeve për gjykim dhe respektimin e efikasitetit dhe të shpejtësisë së gjykimit të çështjeve në Gjykatën Administrative të Apelit
Vendim për caktimin e gjyqtarëve në përbërje të trupave gjykuese 14.06.2023
Vendim për caktimin e gjyqtarëve në përbërje të trupave gjykuese në Gjykatën Administrative të Apelit
Vendim nr. 307 date 12 06 2023 13.06.2023
Vendim nr. 307 date 12 06 2023
Vendimin nr. 197/2 prot., datë 28.04.2023 28.04.2023
Vendimin nr. 197/2 prot., datë 28.04.2023 “Për përfshirjen në short të gjyqtarëve Sokol Ibi, Altina Nasufi nga ndarja me short e çështjeve juridiksione fillestare”