Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje 04.10.2023 04.10.2023
Shpallje 04.10.2023 04.10.2023
Shpallje 04.10.2023 04.10.2023
Shpallje 04.10.2023 04.10.2023
Shpallje 04.10.2023 04.10.2023
Shpallje 04.10.2023 04.10.2023
Shpallje 04.10.2023 04.10.2023
Shpallje 02.10.2023 03.10.2023
Njoftim me shpallje publike 02.10.2023 02.10.2023
Shpallje 02.10.2023 02.10.2023