Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.04.07.2024 A.Dvorani 19.06.2024
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.04.07.2024 A.Dvorani
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.04.07.2024 A.Dvorani 19.06.2024
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.04.07.2024 A.Dvorani
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.04.07.2024 A.Dvorani 19.06.2024
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.04.07.2024 A.Dvorani
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.20.06.2024 E.Vrioni 19.06.2024
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.20.06.2024 E.Vrioni
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.11.07.02024 E.Shehaj 18.06.2024
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.11.07.02024 E.Shehaj
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.04.07.2024G.Hamiti 14.06.2024
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.04.07.2024G.Hamiti
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.15.07.2024 E.Vrioni 14.06.2024
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.15.07.2024 E.Vrioni
Shpallje Dhomë Këshillimi 27.06.2024 B.Hasa 13.06.2024
Shpallje Dhomë Këshillimi 27.06.2024 B.Hasa
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.27.06.2024 B.Hasa 13.06.2024
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.27.06.2024 B.Hasa
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.01.07.2024 N.Hasko 11.06.2024
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.01.07.2024 N.Hasko