Titulli Publikuar më Veprime
Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 18.01.2023 25.01.2023
Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 18.01.2023
Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 12.01.2023 25.01.2023
Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 12.01.2023
Procesverbalin përmbledhës të Këshillit të Gjykatës, datë 15.12.2022 10.01.2023
PROCESVERBAL PËRMBLEDHËS Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 15.12.2022
Mbi mbartjen e dosjeve gjyqësore për vitin kalendarik dhe shortin gjyqësor gjatë kësaj periudhe 30.12.2022
Urdhri “Mbi mbartjen e dosjeve gjyqësore për vitin kalendarik dhe shortin gjyqësor gjatë kësaj periudhe” me Nr. 667 Prot., datë 23.12.2022
Procesverbalin përmbledhës të Këshillit të Gjykatës, datë 19.12.2022 28.12.2022
Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 19.12.2022
Procesverbalin përmbledhës të Këshillit të Gjykatës, datë 07.12.2022 28.12.2022
Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 07.12.2022
Procesverbalin përmbledhës të Këshillit të Gjykatës, datë 12.12.2022 28.12.2022
Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 12.12.2022
Procesverbalin përmbledhës të Këshillit të Gjykatës, datë 30.11.2022 28.12.2022
Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 30.11.2022
Shpalljen për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor 2 (dy) Sekretar Gjyqësor 20.12.2022
Shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil gjyqesor
Urdhri nr.602 datë 24.11.2022 25.11.2022