Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje sekretar gjyqesor 16.11.2022
Shpallje IT 16.11.2022
Shpallje Sekretar Gjyqesor 12 Tetor 2022 12.10.2022
Shpallje Specialist IT 23 Shtator 2022 27.09.2022
Shpallje për pozicionin Sekretar Gjyqesor - datë 12.07.2022 13.07.2022
Shpallje Sekretar Gjyqesor 399 Prot date 12.07.2022
Shpallje për pozicionin Specialist IT - Gjykata Administrative e Apelit - 12.07.2022 13.07.2022
Shpallje për pozicionin Specialist IT - Gjykata Administrative e Apelit - 12.07.2022
Vendimi i KGJ 22 date 23.06.2022 23.06.2022
Vendimi i KGJ 22 date 23.06.2022
Shpallje për pozicionin Specialist IT - Gjykata Administrative e Apelit 08.06.2022
Shpallje për pozicionin Specialist IT - Gjykata Administrative e Apelit
Shpallje për pozicionin Specialist IT - Gjykata Administrative e Apelit 08.06.2022
Shpallje për pozicionin Specialist IT - Gjykata Administrative e Apelit
Shpallja per sekretar gjyqesor - 2 vende 23.05.2022
Shpallja per sekretar gjyqesor - 2 vende