Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë  E-mail:   info.administrativetirana@gjykata.gov.al

 

  Tel:    +355 (0) 42 44 70 88

 

  Adresa:  Rruga "Ibrahim Pashë Bushatlliu", Nr.1001, Tiranë