Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim me shpallje publike për paditësin Z.Elvis Kamberi 30.05.2024
SHPALLJE PER PADITESIN SANDRA KATALINA SALAZAR TORO 11.11.2022 15.11.2022
NJOFTIM ME SHPALLJE PER PERSONIN E TRETE JUNIK ISMAILATI LIBOHOVA 11.10.2021 12.10.2021
NJOFTIM ME SHPALLJE PER PERSONIN E TRETE AGJAH ISMAILATI LIBOHOVA 11.10.2021 12.10.2021
NJOFTIM ME SHPALLJE PER "SERENISSIMA CONSTRUZIONI TIRANA" 08.10.2021
NJOFTIM ME SHPALLJE PER PERSONIN E TRETE JUNIK ISMAILATI LIBOHOVA 23.09.2021 23.09.2021
NJOFTIM ME SHPALLJE PER PERSONIN E TRETE AGJAH ISMAILATI LIBOHOVA 23.09.2021 23.09.2021
NJOFTIM ME SHPALLJE PER PERSONIN E TRETE AGJAH ISMAILATI LIBOHOVA 23.07.2021 23.07.2021
NJOFTIM ME SHPALLJE PER PERSONIN E TRETE JUNIK ISMAILATI LIBOHOVA 23.07.2021 23.07.2021
NJOFTIM ME SHPALLJE PER PERSONIN E TRETE JUNIK ISMAILATI LIBOHOVA 15.07.2021