Mirësevini në faqen zyrtare të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Lushnje

 

 

 

   KUTIA E ANKESAVE                                                               Formular për kopje të regjistrimit audio/CD                                           Informacion për shortin

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Kalendari i Seancave                                                                        Formular Aplikimi Online

 

  

                                             

 

        

                                                                                                                                                               

Njoftim
Dëshirojmë t'iu njoftojmë se, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Lushnje, ofron shërbimin në sportelin e kryesekretarisë së Gjykatës në oraret:

                                                                             08:00 - 16:00    Kërkesë Padi, Ankime etj...

                                                                             08:00 - 16:00    Vërtetime, Tërheqje Vendimeve etj...

 

                                                               Gjithashtu email-i zyrtar ku mund të shkruani për çdo informacion është:

                                                                                        GjykataAdministrativeLushnje@gjykata.gov.al

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Në linkun e mëposhtëm do të mund të njiheni me: "Planin Strategjik të Komunikimit për Sistemin Gjyqësor”

dhe Rregulloren “Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median”.                     

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliko--> Kontakt Media KLGJ

Kliko--> Facebook KLGJ 

Fature arketimi 1%

 

Kopje te regjistrimit Audio

Shkarko Formularin për Kopje të Regjistrimit Audio