Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim per perfundimin e levizjes paralele- Gjykata Berat 21.09.2023
Njoftim per perfundimin e levizjes paralele- Gjykata Berat
Lista e gjyqeve per datat 06.09.2023 deri ne 08.09.2023 te Gjyqtare Gentiana Xhelilaj 06.09.2023
Lista e gjyqeve per datat 06.09.2023 deri ne 08.09.2023 te Gjyqtare Gentiana Xhelilaj
Lista e gjyqeve per datat 06.09.2023 deri ne 08.09.2023 te Gjyqtar Edison Tatoshaj 06.09.2023
Lista e gjyqeve per datat 06.09.2023 deri ne 08.09.2023 te Gjyqtar Edison Tatoshaj
Lista e gjyqeve per datat 06.09.2023 deri ne 08.09.2023 te Gjyqtare Ina Bajramaj 06.09.2023
Lista e gjyqeve per datat 06.09.2023 deri ne 08.09.2023 te Gjyqtare Ina Bajramaj
Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil Sekretar Gjyqesor- Gjykata Fier 02.08.2023
Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor Sekretar Gjyqesor- Gjykata Fier
Shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil gjyqesor SPECIALIST IT- Gjykata Fier 02.08.2023
Shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil gjyqesor SPECIALIST IT- Gjykata Fier
Urdher per nderprerjen e perkohshme te shortit elektronik Gjykata Administrative Lushnje 31.07.2023
Urdher per nderprerjen e perkohshme te shortit elektronik Gjykata Administrative Lushnje
Shpallje , Kryesekretar- Gjykata e Shkalles se Pare Durres 27.07.2023
Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil , Kryesekretar- Gjykata e Shkalles se Pare Durres
Shpallje , Shef sektori dega e buxhetit- Gjykata e Shkalles se Pare Durres 27.07.2023
Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil , Shef sektori dega e buxhetit- Gjykata e Shkalles se Pare Durres
Shpallje , Shef sektori IT- Gjykata e Shkalles se Pare Durres 27.07.2023
Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil , Shef sektori IT- Gjykata e Shkalles se Pare Durres