Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim anullim seancash gjyqesore 04.09.2023
Njoftim anullim seancash gjyqesore
Vendim Nr 167 Date 31.07.2023 i Keshillit te Gjykates 31.07.2023
Vendim Nr 167 Date 31.07.2023 i Keshillit te Gjykates
Vendim Nr 166 Date 31.07.2023 i Keshillit te Gjykates 31.07.2023
Vendim Nr 166 Date 31.07.2023 i Keshillit te Gjykates
Vendim Nr 165 Date 31.07.2023 i Keshillit te Gjykates 31.07.2023
Vendim Nr 165 Date 31.07.2023 i Keshillit te Gjykates
Vendim Nr 164 Date 31.07.2023 i Keshillit te Gjykates 31.07.2023
Vendim Nr 164 Date 31.07.2023 i Keshillit te Gjykates
Vendim Nr 163 Date 31.07.2023 i Keshillit te Gjykates 31.07.2023
Vendim Nr 163 Date 31.07.2023 i Keshillit te Gjykates
Vendim Nr 162 Date 31.07.2023 i Keshillit te Gjykates 31.07.2023
Vendim Nr 162 Date 31.07.2023 i Keshillit te Gjykates
Shpallje Maria Vangjeli 18.07.2023
Shpallje Maria Vangjeli
Shpallje Jani Jeto 18.07.2023
Shpallje Jani Jeto
Shpallje Gjinovefa Koci Ruci (Jeto) 18.07.2023
Shpallje Gjinovefa Koci Ruci (Jeto)