Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim per daten e zhvillimit te testimit per sekretar gjyqesor 02.08.2023
Njoftim per daten e zhvillimit te testimit per sekretar gjyqesor
SHPALLJE NE SHËRBIMIN CIVIL NE KATEGORINË EKZEKUTIVE “SHEF I SEKTORIT TË BURIMEVE NJERËZORE" 25.07.2023
SHPALLJE PER LEVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NE SHËRBIMIN CIVIL NE KATEGORINË EKZEKUTIVE “SHEF I SEKTORIT TË BURIMEVE NJERËZORE, SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE DHE PROKURIMEVE
Shpallje pozicion i lira specialist IT (1 pozicion) 06.07.2023
Shpallje pozicion i lira specialist IT (1 pozicion)
Shpallje pozicione te lira sekretare gjyqesore (6 pozicione) 06.07.2023
Shpallje pozicione te lira sekretare gjyqesore (6 pozicione)