Titulli Publikuar më Veprime
Urdhër Nr.72, datë 01.09.2023 "Për marrjen e masave për shfrytëzimin e sallave" 01.09.2023
Urdhër Nr.61/1, datë 28.07.2023 "Për shortin dhe shqyrtimin e kërkesave me karakter të ngutshëm" 31.07.2023
Urdhër Nr.61, datë 24.07.2023 "Për shortin dhe shqyrtimin e kërkesave me karakter të ngutshëm" 25.07.2023
Urdhër Nr.49/1, datë 13.07.2023 "Për procedurën e hedhjes së shortit". 13.07.2023
Urdhër Nr.49, datë 03.07.2023 "Për procedurën e hedhjes së shortit". 12.07.2023
Urdhër Nr.48, datë 03.07.2023 "Për marrjen e masave për shfrytëzimin e sallave". 12.07.2023
Urdhër Nr.12/1 datë 08.02.2023 "Për një ndryshim në urdhërin nr.12 datë 23.01.2023" 01.03.2023
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2022 27.01.2023
Urdhër Nr. 12 datë 23.01.2023 "Për proçedurën e hedhjes së shortit" 23.01.2023
URDHER NR . 119 DATE 20.12.2022" Mbartja dhe Pezullimi i shortit per periudhen 21.12.22-20.01.23" 20.12.2022
URDHER NR . 119 DATE 20.12.2022 "Per proceduren e mbarjtjes se dosjeve gjyqesore dhe pezullimin e shortit per periudhen 21.12.2022-20.01.2023"