Titulli Publikuar më Veprime
Shef Sektori Burimeve Njerëzore (1 pozicion), Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë 11.09.2023
Specialist Buxheti (2 pozicione), Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë 11.09.2023
Specialist Prokurimi Publik (1 pozicion), Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë 11.09.2023
Njoftim për përfundimin e Vlerësimit me shkrim "Specialist Buxheti" Gjyk. Adm. Sh. I Tiranë 03.08.2023
Njoftim për përfundimin e Vlerësimit me shkrim "Specialist Prokurimi Publik" Gjyk. Adm. Sh. I Tiranë 03.08.2023
Njoftim për përfundimin e Vlerësimit me shkrim "Sekretar Gjyqësor" Gjyk. Adm. Sh. I Tiranë 03.08.2023
Vendim Nr.37, datë 27.07.2023 "Emërim në kategorinë drejtuese Drejtor Buxheti" 28.07.2023
Vendim Nr.39, datë 27.07.2023 "Emërim në kategorinë drejtuese Kryesekretar" 28.07.2023
Njoftim mbi Verifikimin Paraprak për "Specialist Buxheti" Gjyk. Adm. Sh. I Tiranë 26.07.2023
Njoftim mbi Verifikimin Paraprak për "Specialist Prokurimi" Gjyk. Adm. Sh. I Tiranë 26.07.2023