Na kontaktoni
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër
Ruga, “Don BOSKO” Shkodër
Tel./FAX: +355 22 212 122
E-Mail: gjashkoder@gmail.com

Orari Zyrtar:
e Hënë – e Premte ora; 08:00 – 16:00

Orari i veprimeve në kryesekretari:
e Hënë – e Premte ora; 08:00 – 16:00

 

Në linkun e mëposhtëm do të mund të njiheni me: "Planin Strategjik të Komunikimit për Sistemin Gjyqësor” dhe Rregulloren “Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median”.

http://klgj.al/kontakt-media/