Titulli Publikuar më Veprime
Vendim për përcaktimin e orës së realizimit të shortit elektronik për datën 3 Tetor 2023 03.10.2023
Vendim për përcaktimin e orës së realizimit të shortit elektronik për datën 15 Shtator 2023 15.09.2023
Vendim për përcaktimin e orës së realizimit të shortit elektronik për datën 13 Shtator 2023 13.09.2023
Vendim për përcaktimin e orës së realizimit të shortit elektronik për datën 11 Shtator 2023 11.09.2023
Vendim për përcaktimin e orës së realizimit të shortit elektronik për datën 7 Shtator 2023 07.09.2023
Vendim për përcaktimin e orës së realizimit të shortit elektronik për datën 1 Shtator 2023 01.09.2023
Vendim për përcaktimin e orës së realizimit të shortit elektronik për datën 26 Korrik 2023 26.07.2023
Vendim "Për pezullimin e procedurave të ndarjes me short të çështjeve gjyqësore" 26.07.2023
Vendim për përcaktimin e orës së realizimit të shortit elektronik për datën 17 Korrik 2023 17.07.2023
Urdhër "Për përditësimin e listës së gadishmërisë për periudhën e pushimeve vjetore" 17.07.2023