Titulli Publikuar më Veprime
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE - ANKUES ERJOLA XHEKO 29.09.2023
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE - ANKUES ERJOLA XHEKO 21.09.2023
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE - SUBJEKTI GËZIM CAFI 14.09.2023
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE - SUBJEKTI ANDREA AJASLLARI 14.09.2023
SHPALLJE PËR NJOFTIMIN E VENDIMIT NR.81, DATË 29.05.2023 08.09.2023
SHPALLJE PËR NJOFTIMIN E REKURSIT R-169 DATË 10.07.2023 12.07.2023
SHPALLJE PËR NJOFTIMIN E REKURSIT R-156 06.07.2023
SHPALLJE PËR PUBLIKIMIN E VENDIMIT NR.73, DATË 09.05.2023 DHE REKURSIT R-143 TË NEIM ALIA 22.06.2023
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE - KUNDËR ILIR OSHAFI 16.06.2023
SHPALLJE PËR CAKTIMIN E DATËS DHE ORËS PËR SEANCËN GJYQËSORE - ANKUES AHMET ISUFAJ etj. 16.06.2023